Voice Healing (sv.)

Voice Healingen sköter om människan i helhet; fysiskt, mentalt och andligt. Övertonssången öppnar upp fysiska blockeringar ända in på cellnivå och öppnar därmed även mentala blockeringar och traumor som lagrats i kroppen. Rösten är ett kraftfullt instrument som även påverkar vårt undermedvetna. Med en varm och mjuk vibration går den djupt in och får dig att slappna av så att du kan släppa taget och hänge dig till att bara vara.

I Voice Healingen använder jag endast min röst där jag ljuder på krafttoner vars flöjlika övertoner helar ända på cellnivå.

När jag sköter använder jag endast min röst och jag ljuder på krafttoner vars flöjlika övertoner helar ända på cellnivå. Markant för denna behandling är även samtal där vi går på djupet med problemet som ska behandlas. Det här är en viktig del av behandlingen då självhelandet aktiveras när vi kristalliserar problem, orsaker samt önskan om förbättring. I början av behandlingen görs en inledning till djup avslappning där jag även aktiverar en intention hos hen som behandlas. På så sätt blir den behandlade också delaktig av healingprocessen vilket intesifierar helandets process och resultat. Voice Healingen är en behaglig och stark behandling som passar alla och alla sorters besvär. Behandlingen räcker 90 min och rekommenderas för Dig som har ett större eller mera långvarigt problem. För mindre och mera tillfälliga problem finns även en kortare version på 60 / 45 min där samtalsdelen lämnas bort. En skön variant för Dig som behöver avslappning samt en upplyftande och helande stund.

Boka tid här

Hur Voice Healingen kom till

Voice Healing är en unik behandlingsmetod som utformats i många år. När jag först började med Övertonssång 1999 märkte jag genast sångens avslappnande och helande inverkan. Jag utvecklade även mina studier i övertonssång och mitt musikpedagog-slutarbete på yrkeshögskolan handlade om integrering av övertonssång i pop/jazz sångundervisningen.

Metoden har fått influenser från klassisk Coaching, Quantum Healing och Kvanthypnos som jag praktiserat med början 2013. Coachningens grund, du har alla rätta svar inom dig, är en gyllene regel i alla behandlingar. Ingen annan vet vad du behöver än du själv. Nyckeln finns i ditt hjärta där din inre röst har sin boning. Coachens roll är att genom samtal, spegling och frågor hjälpa till att hitta svar och möjligheter.

Quantum Healing grundar sig på att vi genom en intention kan sätta energiarbetets fokus på det vi önskar höja vibrationen på. Vi använder oss av en positiv intention (suggestion) som styr behandlingen på det vi önskar uppnå. Jag använder mig även av energetiskt och mentalt seende under behandlingen, vilket hjälper mig att återge behandlingens förlopp till klienten efteråt.

Kvanthypnosen, som delvis är andlig Coaching, kommer med i behandlingsformen när du kommer på behandling och vi börjar samtala om vad du önskar få hjälp med. Det hjälper dig att själv aktiveras till rätt intention. Behandlingsprocessen sätter redan igång när du blir medveten om vad du önskar förändra. När klienten är i djupt avslappnat tillstånd använder jag även intuitivt konceptet från kvanthypnosen; att ställa frågor eller aktivera den positiva intentionen/suggestionen som vi kommit överens om under samtalet i början av behandlingen.

Fallstudier

Sedan 2013 hade jag utvecklat övertonssången genom att dra sångcirklar och tonbad, meditativa och helande sessioner som gett mig möjlighet att utforska tonernas inverkan på kropp och själ.

Det var under en sådan session på hösten 2019 som jag plötsligt bara visste hur Voice Healing fungerar. Jag såg och kände hela konceptet inom mig. Jag bestämde mig för att utforska vidare och satte ut en annons där jag sökte fem frivilliga att delta i forskningssyfte genom fallstudier. Varje deltagare i fallstudierna fick 3 behandlingar var, samt svarade på frågeformulär före och efter behandlingarna. Deltagarna var i olika åldrar, livssituationer och hade olika besvär. Forskningsresultaten visade bl a att två av tre deltagare med fysiska men, fick hjälp till hundra procent redan efter andra behandlingen. Alla deltagare upplevde positiv förändring efter behandlingarna. Tre av fem fick även tydliga visioner eller budskap om vad de behöver för att må bra. Fyra av fem fick hjälp till det som de önskade få hjälp med och fick behandling för.

Som i all Healing, så kan vi endast hela det som är färdigt att helas. Ibland behöver vi vissa livserfarenheter förrän vi kan gå vidare och därav helas. Healing kräver även förändring, att man är villig att förändra på eller släppa det som får en att må dåligt. Men en förändring sker ofta stegvis, ett steg i taget i egen takt, just så som är bra för dig.

Boka tid

Ansvarsfrihetsklausul:

Alla tjänster och behandlingar jag erbjuder är holistiska behandlingar som stödjer naturligt välbefinnande. De behandlingar jag erbjuder är inte medicinska behandlingar och utesluter inte någon medicinsk behandling. Holistiska behandlingar kan göras vid sidan av medicinska behandlingar. Vid sjukdom, kontakta läkare.

~ Pia Lindvall