Ametister och Rökkvarts från Yli-Luosto, Lappland

Inhemska Ametister och Rökkvarts från YliLuosto. Skrolla neråt för att se utbudet.

I shoppinghörnan hittar du ett urval av inhemska ametister samt rökkvarts av hög kvalitet. Dessa riktighetscertifierade kristallerna är ekologiskt utgrävda med respekt för Lapplands natur. Kristallerna kommer direkt från gruvägaren Jukka Kela och har kvar sin naturliga, höga och rena vibration.

Ametist – trumlad – Large

Trumlad Ametist Large 16,50€/st

Från vänster: AT1 (såld), AT2 (såld), AT3 – alla har även rökkvarts i sig.

Trumlad Ametist Large 15,50€/st

Från vänster: AT4, AT5, AT6 (såld), AT7 (såld) – varav AT6 har tydliga stråk av rökkvarts, de övriga har aningar av rökkvarts.

Ametist – Trumlad – Medium

Trumlad Ametist Medium 13,50€/st

Från Vänster: AT9, AT10 (såld), AT11 (Såld), AT12 – alla med stråk av rökkvarts

Trumlad Ametist Medium 13,50€/st

Från vänster: AT13 (såld), AT14 (Såld), AT15, AT16 – varav AT13 har en tydlig nyans av rökkvarts.

Rökkvarts – Trumlad

Trumlad Rökkvarts 10,50€

Från vänster: SQ1, SQ2 (såld), SQ3, SQ4, SQ5 – samtliga kristaller med undantag av SQ5 har även stråk av Ametist.

Trumlad Rökkvarts 10,50€/st – den lilla SQ9 är 6€

Från vänster: SQ6 (såld), SQ7 (såld), SQ8, SQ9 – alla har även Ametist i sig.

Rökkvarts Spetsar

Rökkvarts Spetsar

Från vänster:

SQP1 – 17€ (såld)

SQP2 med Ametist – 15,50€ (såld)

SQP3 med Ametist – 15,50€ (såld)

SQP4 – 11€ (såld)

SQP5 – 14,50€

Beställ genom att ta kontakt här.

Läs mera om Ametisterna och Rökkvartsen här

Ametisterna kan hjälpa dig att öppna upp din andlighet, aktivera ditt inre öga samt kontakten till ditt högre jag. Du kan ha en ametist som en andlig lärare, men även som en helare och beskyddare. Beskyddare i den bemärkelsen att den höjer kontakten till ditt högre jag och därmed stärker den ditt inre som i sig är ett skydd mot att påverkas av det som händer omkring. Ett ametistkluster renar och höjer energin i utrymmen och passar bra att ha både hemma, på jobbet eller i skötrummet. Ametisten är en stor helare som kan hjälpa dig med olika åkommor och problem.

Rökkvartsen från YliLuosto är på vissa exemplar väldigt genomsvart till färgen och påminner mera om morion (en variant av rökkvarts vars färg är så svart att man när man håller upp den mot ljuset inte kan se igenom den). Rökkvartsen är starkt jordande vilket hjälper dig att känna dig trygg. Den stärker din självkänsla samt kontakten till dig själv. Den ger därmed även ett skydd mot att dras med i allting som händer utanför dig själv. Rökkvartsen är som alla arter i kvartsfamiljen en väldigt kärleksfull sten som är lätt att arbeta och umgås med. Den är djupt renande då den är i djup kontakt med moder jord.

Många av kristallerna från Lappland är unika kristaller som har både rökkvarts och ametist i sig. Dessa stenar är speciella och bär på den unika egenskapen att förena den högsta källan och moder jord. De är den ”nya världens” kristaller med uppgift att hjälpa oss skapa den nya världen där vi är i kontakt med och kan integrera vårt högre jag här i vår jordsliga kropp, med rötterna i moder jords hjärta.

Beskrivningen av kristallerna är baserade på mina egna erfarenheter och upplevelser av just dessa kristaller. De kan ha flera egenskaper än vad jag beskrivit och t o m helt andra. Lita alltid först och främst till Din Egen Känsla och Intuition, ty det som är rätt för någon annan kanske inte är rätt för dig. Allt som står skrivet om kristaller baserar sig på någons upplevelser och erfarenheter och kan därmed ge ledning i en kristalls egenskaper, men lika bra kan den användas till något helt annat som Din intuition leder dig till som är lika rätt och riktigt just för dig.

Ta Kontakt här.