Gaia❤️Cosmos Healing (sv.)

Gaia❤️Cosmos energibehandlingar innebär intuitiv Healing med tillgång till all kunskap och alla redskap som behandlaren har i sin universella verktygslåda, utan gräns.”

G❤️C energibehandlingar skiljer sig från vanliga energibehandlingar, som ofta har ett begränsande tankemönster utformat för att kunna undervisa och lära ut just en viss Healing-metod med sina specifika sätt som har sin grund i skaparens erfarenheter och kunskap.​

G❤️C energibehandling baserar sig på kontakten till högsta källan, Cosmos, samt Moder Jord, Gaia, som förenas i våra hjärtan, i portalen till alltet där alla möjligheter finns. På hjärtfrekvensen kan vi lyssna till den högsta ledningen om vad som behövs just nu, för allas högsta bästa.​

Distansbehandling passar för dig som bor på annan ort eller inte kan ta dig till behandlingen. Du bokar en tid och så kommer vi överens om tidpunkt samt om behandlingen samt feedback sker via t ex skype eller messenger. Boka tid: kontakt.

närbehandling: 1 h  /   55 €

distansbehandling: ca: 30 min / 40 €

Inför energimottagning på distans:

För att ta emot en mottagning medvetet (för att undvika sömn); sitt i en bekväm ställning med fötterna stadigt på golvet och ryggraden rak eller i någon form av lotus-ställning. Känn dig grundad (i kontakt med jorden), känn dig avslappnad (andas djupt en stund), töm hjärnan på tankar (de tankar som kommer låter du glida vidare, fastna inte vid något). Var medveten om/i din kropp. Känn det du känner, upplev det du upplever, utan tvång. Vet att vad du än känner är okej. Du är perfekt som du är just nu.

Det finns alltid möjligheter till att uppleva inre kunskap, intuition, vägledning… Den kan kännas i kroppen, någon känner dofter, någon hör ljud utanför sig själv eller inom sig själv, somliga anar saker, eller ”ser” glimtar av information och andra bara vet. Och ett råd, om du är ovan att få information/se bilder/resa/höra… så undvik att försöka förstå just då, spara analyser tills efteråt (viktig information kan gå förlorad under samtidig analysering).

Det är också möjligt att ta emot behandlingen liggande. Då blir sannolikheten att du somnar större. Att sova under behandlingen gör att egot stängs av och energierna arbetar eventuellt friare.